Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

2020. évi XVII. évfolyam 3. szám - TELJES LAPSZÁM

Nagy Egon

Világrend-váltás a koronavírus-járvány árnyékában

 4-29 

Benedek József

A társadalmi innováció társadalmi-gazdasági, fenntarthatósági feltételeinek vizsgálata - Észak-magyarországi viszonylatban

30-43  

Gyulai Éva

Az Észak-magyarországi régió épített öröksége

44-59

Siskáné Szilasi Beáta

A társadalmi és települési konfliktusok megjelenése járási szinten az Észak - magyarországi régióban – adatok és térbeliség

60-70

Orosz Dániel

Lakáspiaci tendenciák az Észak-magyarországi régióban

71-83

Mélypataki Gábor – Tóth Hilda

Foglalkoztatási kérdések, különös tekintettel a foglalkoztatási formák és a szociális ellátás jogi és gazdasági eszközeire az abaúji térség példáján keresztül

84-91

Kocziszky György

 
92-93        

Abstracts

 

 

2020. évi XVII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Deák Tamás – Elekes Tibor

A bevándorlás jellemzői Japánban a 20. század elejétől napjainkig

4-14

Takács István

Az Észak-magyarországi régió egészségügyi ellátórendszerének fejlődése a legutóbbi negyedszázadban a legfontosabb népegészségügyi mutatók tükrében

15-39

Varga Ágnes

Társadalmi innováció mint horizontális eszköz szerepe az intelligens szakosodás megvalósulásában

40-51

Metszősy Gabriella

Társadalmi innovációs szintek jellemzőinek és gyakorlati megvalósulásának vizsgálata

52-61

Hajdú Dávid

A munkanélküliség és felnőttképzés területi eloszlása az Észak-magyarországi régióban

62-69

Faludi Tamás

Szerződéstípusok stratégiai jelentősége az ellátási lánc tagjainál

70-78

Nagy László

The Neuromarketing Analysis and the Categorization of Television Commercials

79-88

Sikos T. Tamás: Könyvszemle

Benedek József (szerk.) 2020: Erdély. Tér, Gazdaság és Társadalom. Iskola Alapítvány Kiadó – Kolozsvári Egyetemi Kiadó, Kolozsvár. 687 p.

89-91

Nagy Júlia A.: Könyvszemle

92-94         

Abstracts

 

 

2020. évi XVII. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Süveges Gábor Béla

Regional Characteristics of Hungarian District Heating Companies Based on their 2009-2017 Financial Reports,

with Special Regard to the Rate of Accounts Receivable and to the Energy Efficiency of Household Consumers

4-16      

Tokár-Szadai Ágnes

Changes in the Management Consulting Market in Northeastern Hungary, 2001-2016

17-26

Szendi Dóra

Change in the Innovation Potential of the Northern Hungary Region

27-44

S. Gubik Andrea

Entrepreneurship and Economic Growth – Conceptualization Choices in the Literature

45-56

Szávics Petra

Smart Specialisation in Romania, the Growing Importance of the Regional Dimension

57-67

Talpos Loredana Maria - Bolog Cristina

Romania’s National and Local Tourism Strategies in Global and Regional Context: Trends, Competitiveness and Performance

68-77

Nagy Oana - Păcurar Bogdan

The Five-Minute-Walk Distance Concept, Case Study: City of Cluj-Napoca, Romania

78-87

Schenk Fabian

Regional Effects of Research and Technology Institutions – Valuation Methods along the Innovation Process: Monitoring Project Cooperation

88-101

Szávics Petra

Philip McCann (2015). The Regional and Urban Policy of the European Union: Cohesion, Results-Orientation and Smart Specialisation.

Cheltenham, UK& Northampton, MA, USA: Edward Elgar Publishing.

102-104   

Abstracts

 
                                          
 

2019. évi XVI. évfolyam 3. szám - TELJES LAPSZÁM

Kádár Kriszta - Németh Erzsébet - Kerekes Gábor - Tóth Lili

Állami befektetésösztönzés és munkahelyteremtési intézkedések

4-16

Pulay Gyula - Péter Ákos - Dudás Pál

A klímavédelem és versenyképesség összekapcsolásának lehetőségei

17-31

Kókai Dániel

A közvetlen demokrácia, mint a képviseleti demokrácia igazolásából eredő problémákra adott lehetséges válasz

32-36

Melcher István

A szervezeti integritás és az etikus gazdálkodás ellenőrzése közszolgáltató szervezeteknél

37-51

Varga Ágnes

A vállalkozások térbeli koncentrációjának változása Borsod-Abaúj-Zemplén megye periferikus járásaiban

52-61

Siposné Nándori Eszter

Szegénységi körkép Magyarországon

62-68

Bordás Gabriella - Siposné Nándori Eszter

A munka világába történő integrációt segítő képzések: marginális munkaerőpiaci rétegek, képzések és átképzések a Miskolci Járásban

69-75

Masa Beáta – Alexa Mariann

A miskolci Bosch új generációs toborzást támogató eszközei

76-86

Angyal Diána

Magad Uram! Személyes kompetenciák fejlesztése self-coachinggal a közszolgálatban

87-98

Horváth Ágnes – Bereczk Ádám

Az ipari szimbiózis szerepe a fenntartható erőforrásgazdálkodásban

99-109

Soós Gabriella

A fogyasztói magatartás-modellek konceptualizációja

110-125   

Kocziszky György 

Domokos László: Ellenőrzés - a fenntartható jó kormányzás eszköze

126-128

Orosz Dániel

 
129-130

Kneisz Ildikó

Józsa Viktória (2019): A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon

131-134

Abstracts

 
                                          
 

2019. évi XVI. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Beluszky Pál

Borsod-Abaúj-Zemplén megye „fogyó félholdja”

5-21

Lipták Katalin – Szendi Dóra – Musinszki Zoltán

Munkaerő-piaci folyamatok elemzése az Abaúji térségben

22-30

Sikos T. Tamás

Komámasszony, hol az üzlet? – Az Abaúji térség élelmiszer üzlethálózatának elemzése

31-38

Kovács Csaba József

A nevelési-oktatási és kulturális közszolgáltatások elérhetőségének vizsgálata az Abaúji térségben

39-50

Romvári Róbert

A drón- és a GIS technológia településmorfológiai alkalmazása az Abaúji térségben

51-61

Bogárdi Tünde

Büttös-Krasznokvajda-Szászfa társadalmi helyzetképe

62-72

Varga Krisztina

Társadalmi innovációs törekvések megvalósítási lehetőségei az Abaúji térségben

73-86

Metszősy Gabriella

A társadalmi innovációs törekvések sikerének és kudarcának okai

87-96

Nagy Zoltán – Tóth Géza

A társadalmi innovációs potenciál mérési lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén példáján

97-109

Fülöp Tiffany

Az animés szubkultúra tagjainak identitásteremtő jelentésadási folyamatai a tárgybirtokláson keresztül

110-120

Abstracts

 

                                          

2019. évi XVI. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Illés Mária

A vállalati gazdaságtan és az interdiszciplinaritás

4-13      

Benedek József

Földrajzi tényezők szerepe a gazdasági teljesítmény alakulásában

14-19

Pulay Gyula - Kovács Kolos István

Közszolgáltató társaságok integritásának erősségei és gyenge pontjai

20-35

Karajz Sándor-Kis-Orloczki Mónika

A fenntartható fejlődés és a társadalmi innováció kapcsolata, kapcsolatának mérése

36-47

Fodor Beáta

A költség-haszon elemzés lefolytatásának interdiszciplináris jellege

48-58

Szűcsné Markovics Klára

A hazai kis- és közepes vállalatok társadalmi problémák iránti érzékenysége egy kérdőíves felmérés tapasztalatai alapján

59-75

Nagy Szabolcs

A digitális társadalmi innováció

76-84

Sági Judit-Molnár Petronella-Hegedűs Szilárd

Elmaradottság dimenziói vállalati aspektusból – különös tekintettel a családi vállalkozások pénzügyi fenntarthatóságára

85-94

Bartha Zoltán – S. Gubik Andrea

Technológiai lehetőségek – társadalmi leképeződések

95-105

Pilhál Zsolt

Könyvismertető - (Morális alapon csökkenthetőek a válságok gazdasági és társadalmi következményei?)

106-111

Abstracts

 

                                          

2018. évi XV. évfolyam 3. szám - TELJES LAPSZÁM

Kulcsár László

Vidékfejlesztés és a helyi társadalom

4-12      

Kovács Katalin - Koós Bálint

A település-állomány jólléti pozíciójának mintázatai és azok változása 1990-2016

13-30

Kovács Dezső

A LEADER program 2010-2018 közötti idıszakának néhány jellemzője Magyarországon

31-54

Lipták Katalin - Horváth Klaudia

Társadalmi innovációk szerepe a foglalkoztatáspolitikában és a vidékfejlesztésben

55-68

Nemes Gusztáv

A társadalmi innováció és integrált vidékfejlesztés – két jó gyakorlat

69-78

Domokos Tamás

Új szegregáció felé? Fejlesztéspolitikai irányokról a kihívásokkal küzdő térségekben

79-87

Biró A. Zoltán

Agrárinnovációs folyamat a székelyföldi térségben

88-97

Pilhál Zsolt

Ellentétes és párhuzamos érdekek - Az elmúlt évtized pénzügyi válságának kihívásai az eurózóna és a magyar  bankrendszerére

98-112

H. Kovács Judit

Egyházi fenntartású szociális intézmények munkatársai körében végzett kompetenciavizsgálat néhány tanulsága

 

113-125   

Kiváló Ifjú Regionalista Díj 2018

126

Abstracts

 

                                          

2018. évi XV. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Pulay Gyula

Hogyan segítheti a kormányzat a szervezeti kultúra elterjedését? - Modell és valóság

4-17     

Orosz Diána

A közszolgáltató szervezetek működési hatékonyságának vizsgálata ivóvíz szolgáltató társaság példáján

18-27

Tóth Richárd

Klasszifikációs módszerek alkalmazásának lehetőségei az ellenőrzésekben

28-42

Teski Norbert

Az egészségügyi intézmények integritásának értékelése az Állami Számvevőszék tapasztalatai alapján

43-54

Nagy Ádám

Compliance kultúra erősítése a víziközmű szolgáltató vállalatok esetében

55-64

Szabó Zoltán Gyula

Könyvszemle. Etikus és eredményes gazdálkodás a közpénzekkel

65-66

Péter Zsolt

Könyvszemle: Kulcsár László: A vidékfejlesztés elméleti megközelítése – regionális és kulturális összefüggések

67-68

H. Kovács Judit

Vezetői készségfejlesztés mesterfokon

69-72     

Abstracts

            

                                          

2018. évi XV. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Illés Mária

A gazdaság emberközpontúvá válásának fő kérdései

4-14     

Bartha Zoltán-Sáfrányné Gubik Andrea

Oktatási kihívások a technikai forradalom tükrében

15-29

Csugány Julianna-Tánczos Tamás

A humán erőforrás technológiai fejlődésben betöltött szerepének mérési sajátosságai

30-42

Dankó László-Farkas Zsuzsanna

Személygépkocsi márkaválasztás szocio-kulturális aspektusai

43-55

Hajdú Noémi

A Wal-Mart németországi sikertelen piacra lépése kulturális okainak elemzése a Hofstede-módszertana alapján

56-67

Bereczk Ádám-Kádárné Horváth Ágnes-Péter Zsolt-Siposné Nándori Eszter-Szegedi Krisztina

Társadalmi vállalkozások az emberközpontúság kontextusában

68-81

Karajz Sándor

Az altruista viselkedés modellezési lehetőségei

82-91

Kunos István

Coaching a társadalom és a gazdaság szolgálatában

92-97

Pulay Gyula

Ki fölözi le az emberek közötti együttműködés pénzügyi hasznát?

98-116

Kocziszky György

Az Alföld elkötelezett kutatója

117-118

Lakatos Artúr

Az Új Selyemút geostratégiai és földrajzi dimenziói

119-120

Abstracts