Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

2009. VI. évfolyam 2. szám - TELJES SZÁM

Kovács Árpád

Gazdasági és Államháztartási perspektívák 2009’ - a gazdasági racionalitás és a megvalósíthatóság –

 4-28

Kocziszky György

Mítosz és valóság: forrásbevonások hatása a regionális konvergenciára

29- 45

Bozsik Sándor

A magyar bankrendszer válságtűrő képessége

46-67

Siposné Nádori Eszter

Elszegényedés Észak-Magyarországon

68-88

Péter Zsolt

Az Észak-magyarországi régió turizmusának esélyei a globális gazdasági válság időszakában

89-107

Győrffy Ildikó – Roncz Judit

A szakképzés válsága? - Adalékok az Észak-magyarországi régióban tanuló diákok véleménye alapján

108-120

Tóbi István

Vállalkozói siker és a társadalmi tőke

121-143

G.Fekete Éva

Cserehát ’09 Konferencia - Edelény, 2009.november 5-6.

144-146

Buday-Malik Adrienn

Gondolatok Tóthné Szita Klára - Életciklus-elemzés, életciklus hatásértékelés című könyvének olvasása kapcsán

147-151

Nagy Zoltán

Kocziszky György: Területfejlesztés módszertana

152-153

Lipták Katalin

„A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja” – Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség között

154-155

Abstracts

 

2009. VI. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Lipták Katalin

Foglalkoztatáspolitika Magyarországon, különös tekintettel az időskorúak foglalkoztatására

 3-15

Dávid Lóránt - Kovács Balázs - Tóth Géza

A turizmus szerepe az Észak-Magyarországi régióban: a munkaerőpiac és a makrogazdasági teljesítmény összefüggései

16-27

Dabasi Halász Zsuzsanna

Szempontok és javaslatok a foglalkoztatáspolitikát támogató regionális migrációs politika kialakításához

28-37

G.Fekete Éva– Osgyáni Gábor

A munkavállalási motivációk időbeni és térbeni változásai

38-64

Szalainé Homola Andrea

A foglalkoztatás alakulása az Észak-magyarországi régióban

65-80

Dallos Mária – Stadinger Csaba

A HEF OP 1.1 munkaerő-piaci program megvalósításának Észak-magyarországi eredményeiről

81-90

Nagy Barnabás

Az Észak-magyarországi régióban 2008 első félévében befejezett foglalkoztatáspolitikai támogatások hatékonyságának értékelése a monitoring vizsgálat eredményei alapján

91-104    

G.Fekete Éva – G.Szendrák Dóra

Egy regionális foglalkoztatási együttműködést megalapozó felmérés eredményei

105-112     

Tóth Edit

ETE – pályázati program a foglalkoztatási információs kapcsolatok kiépítésére

113-117

Simkó János

Javaslatok a foglalkoztatási gondok enyhítésére az Észak-magyarországi régióban

118-126

G.Fekete Éva

A munkaerőpiaci programok megvalósulásában a romák munkavállalását gátló tényezők kezelésének értékelése és a további programok alakítására vonatkozó javaslatok

127-135

Kovács Kamilla

Foglalkoztatási paktumok az Észak-magyarországi régióban

136-145

G.Fekete Éva

„ A közösségi foglalkoztatás előtt álló új kihívások és leküzdésében használható módszerek” c. konferencia (Szerencs, 2009. május 20-21.) eredményei

146-150

Baksa Sára

A régióban a régióról készült szakdolgozatok a 2008/2009-es tanévben

151-156

Abstracts

 

2008. V. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Zsúgyel János

Szakképzés az Európai Unióban

 3-12

Koleszár Ágnes

Új kihívások a magyar felsőoktatásban:választás vagy kényszer?

13-26

Simon Anita

A tanulói teljesítmények és az életkörülmények közötti összefüggés az Észak-magyarországi régióban

27-38

Szenttamási István Tamás

Arló. Az iskola szerepe és lehetőségei a társadalmi problémák kezelésében egy hátrányos  helyzetű Borsod-Abaúj-Zemplén megyei településen

39-51

Társy József

A szakképzés rendszere, a kamara szakképzési feladatai

52-73

Ragályiné Hajdú Zsuzsanna

Az Észak-magyarországi régió közoktatás-fejlesztési stratégiája

74-86

Kocziszky György

Az Észak-magyarországi régió szakképzés-fejlesztési stratégiája (2007-2013)

87-93

Nagy Zoltán – Győrffy Ildikó – Kneisz Ildikó

Egységben az erő? A TISZK-ek helyzetelemzése kérdőíves felmérés alapján az Északmagyarországi régióban

99-113

Társy József

Összefoglaló a ROP 3.4.1. projektről

114-121   

Társy József

Tovább erősödik a gazdaság szerepvállalása a szakképzésben

122-124

Abstracts

 

2007. IV. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Oto Hudec

Regional innovation strategy as a policy instrument

 3-13

György Kocziszky

Measurement methodology of regional innovation potential

14-34

Dezső Szakály

Technology transfer: an efficient means of knowledge flow

35-49

Nataša Urbančíková

Innovation and Human Resource Development

50-56

Éva G. Fekete

Innovations in Micro-regional and Local Development

57-68

Dániel Kuttor

Creating Innovation Strategy in Bilateral Environment Innovation without border!

69-77

Tomáš Želinský, - Miriam Šebová

Analysis of the regional economy and environment for innovation in Eastern Slovakia

78-87

Richárd Kása

New Production Factor in Economics – Innovation and the New Economy

88-99

Gabriela Koľveková - Radoslav Tušan

Supply and Demand on Innovation in Eastern Slovakia

100-109

László Dankó

Development of Cross-Border Cooperation in theTri-Border Region

110-125

Peter Džupka

Increasing absorption capacity of the EU structural funds, on regional level in Slovakia, by improving decision tools, with focus on innovation

126-132   

Ildikó Kneisz - Kornél Kalocsai - Viktória Józsa-Búzás

Supply and Demand in Innovation and R&D in the Region of Northern Hungary

133-146

 

2007. IV. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Bujdosó Zoltán - Dávid Lóránt – Herneczky Andrea - Tóth Géza

A turizmus és a regionális versenyképesség kapcsolatának mutatói a Mátravidék példáján keresztül

 3-20

G.Fekete Éva

A turizmus megjelenése és szerepe az aprófalvak funkcióváltásában

21-54

Bujdosó Zoltán – Dávid Lóránt – Játékos Edit

A helyi idegenforgalmi adóbevételek szerepe az Észak-magyarországi régióban

55-69

Vezetői összefoglaló

Észak-Magyarország RégióTurizmusfejlesztési stratégiája 2007-13

70-80

Pozder Péter

Az Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Főiskolai Kar Földrajz Tanszékének bemutatása és a Karon készült, a régiót érintő szakdolgozatok 2000-től

81-84

Mezei István

Határ menti együttműködések - Konferencia a hármas határ közelében

85-86

Anton Fogaš- Eva Timárová

Határon átnyúló együttműködés Szlovákiában

86-91

Peter Spišiak

Az integrált vidékfejlesztés Szlovákia kistérségeiben

91-98

Dušan Barabas

A regionális fejlődés és a táj teljesítő képessége a kassai kerületben

98-102

Baksa Sára

Dr. Kókai Sándor (szerk.): Földrajz és turizmus. Tanulmánykötet Dr. Hanusz Árpád 60. születésnapjának tiszteletére

103-104     

Lukács Gergely Sándor – Nagy Zsuzsa

A Tisza kincse

104   

Abstracts

 

 

2006. III. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Sallai Ferenc

A Sajó vízminősége, hosszú távú védelme

 3-16

Lénárt László

A Bükk-térség karsztvízpotenciálja – A hosszú távú hasznosíthatóságának környezetvédelmi feladatai

17-28

Buócz Zoltán

Ásványi nyersanyagtermelés és környezeti hatásai Észak-Magyarországon

29-41

Takács János – Sallai Ferenc – Lipták Miklós

Javaslatok a kommunális szennyvíztisztítás és a szennyvíziszap kezelés fejlesztésére

42-59

Szabó Imre – Szabó Attila – Farkasné Czél Ivett

A hulladéklerakók helyzete Észak-Magyarországon, a rekultiváció műszaki megoldásai

60-78

Csőke Barnabás – Bőhm József

Regionális hulladékgazdálkodási feladatok Észak-Magyarországon

79-105

Gyulai Iván

Fejlesztéspolitika, biomassza, fenntarthatóság

106-126

Karajz Sándor

Egy sajátos környezet-gazdaságtani modell

127-142

Seresné Hartai Éva – Földessy János – Zelenka Tibor

A Telkibányai nemesfémbányászat környezeti hatásainak vizsgálata

143-150

Pintér István

Hatósági és szakigazgatási feladatok a régió környezeti állapotának megőrzésében és javításában

151-167

Bőhm József

Környezetvédelmi oktatás és kutatás a Miskolci Egyetemen

168-175

Bakos István

PhD disszertáció védések a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

176-177

Győrffy Ildikó

Területfejlesztő hallgatók államvizsgái a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

177-179

Baksa Sára

Az Eszterházy Károly Főiskola gazdálkodási szakán terület- és településfejlesztési témában szakdolgozatot készítő hallgatók 2005/2006 tanévben

180-181    

Abstracts

 

2006. III. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Zsúgyel János

Az Észak-magyarországi régió gazdasági-társadalmi helyzete európai integrációs összefüggésben

 3-11

Bakos István

A kohászati válság okai és regionális hatásai a borsodi iparvidéken

12-23

Tóthné Szita Klára - Buday-Malik Adrienn

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: úton a fenntarthatóság felé?

24-44

Nagy Zoltán

Észak-magyarországi régió városainak helyzete a magyar városversenyben

45-53

G. Fekete Éva

Hátrányos helyzetből előnyök?-Elmaradott kistérségek felzárkózásának lehetőségei az Észak-magyarországi régióban.

54-68

Péter Zsolt

Kastélyturizmus az Észak-magyarországi régióban

69-81

Kneisz Ildikó - Kuttor Dániel

Borsod-Abaúj-Zemplén megye területfejlesztési dokumentumainak vizsgálata

82-92

Győrffy Ildikó

Közúti infrastruktúra vizsgálata az Észak-magyarországi régióban

93-99

Illés Iván

Regionális folyamatok az elmúlt évtizedben

100-117

Helmut G. Polzer

A gazdasági transzformáció folyamata Végleges munkanélküliség?

118-127

Kocziszky György

Az Észak-magyarországi régió felzárkózási esélyei

128-146

Pál István

Átszervezés, gazdasági fejlesztés, innováció és technológia transzfer, valamint kooperáció kibővítése című REVITAE Hungary InterregIIIC Phare projekt ismertetése

147-150

Pfliegler Péter

ROP 2.2. Tájékoztató Nap Észak-Magyarországon

150-151     

Abstracts