Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

2013. évi X. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

G.Fekete Éva

CROSSEDU: új gazdasági képzési kurzusok a régióban

 6-16

Oto Hudec - Nataša Urbančíková

Unlocking Potential of Social Capital in the Border Regions

17-31

Szakály Dezső

Technológiai háború! – Miből készülnek a modernizáció rejtett kulcsai?

32-45

Martina Prochádzková

Regional innovation networks from two perspectives – innovation as an essence of local development (The Case of Slovak region)

46-56

Ivana Hvižďáková

National Factors of Cluster Development and Management

57-69

G.Fekete Éva

Foglalkoztatás-bővítés a helyi elsődleges munkaerőpiacon

70-81

Iveta Korobaničová

Marketing in Small and Medium Enterprises - A case study in Slovakia

82-89

Siposné Nándori Eszter

Szegénység és boldogság-érzet területi különbségei Európában és a világon

90-99

Martus Bettina

Hol van a (kor)határ? - A gyermekmunka következményei és megoldási lehetőségei.

100-115    

Czifra Laura - Mészáros Aranka

A stafétabot átadása: avagy az újabb generációk megjelenése a munkahelyeken

116-122

G.Fekete Éva - Lipták Katalin

Beszámoló a MARGÓ esettanulmány készítő versenyről

123

Horváth Ádám - Mihály Melinda - Supka Bálint

A foglalkoztatás fejlesztésének lehetőségei a Fehérgyarmati kistérségben

124-130   

Győrffy Ildikó

Tóth Géza: Az elérhetőség és alkalmazása a regionális vizsgálatokban

131-133

Benedek József

Kuttor Dániel: Kelet-Közép-Európa változó gazdasági térszerkezetének modellezése

133-134

Abstracts

 

2013. évi X. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Lux Gábor

Az újraiparosítás lehetőségei: Fejlesztési együttműködés a periférián

 4-13

Roncz Judit – Tóthné Szita Klára

A barnamezıs területek újrahasznosításának megítélése metaanalízis alapján, különös tekintettel az Észak-magyarországi régióra

14-25

Siskáné Szilasi Beáta - Szalontai Lajos - Vágó János

Észak-Magyarország felhagyott bányászati területeinek hasznosítási lehetőségei

26-36

Dobák Judit

A diósgyőri kohászat barnamezős területének fejlesztési lehetőségei

37-48

Dabasi Halász Zsuzsanna

A miskolci vasgyár területén kialakult barnamező munkaerőpiaci depressziójának vizsgálata

49-56

Fekszi Kinga

A tovatűnő ipar nyomában Miskolcon. Adalékok a barnamezős területek munkaerőpiaci problémájának feltárásához

57-62

Bánhalmi Lilla – Biczó Gábor

A barnamezős rehabilitáció és az örökség turizmus kapcsolata: nemzetközi tapasztalatok és a DIGÉP esete

63-71

Hegyi-Kéri Ágnes

Barnamezős fejlesztések költség-haszon vizsgálata

72-86

Farkas Tibor - Kassai Zsuzsanna

Lehetőségek a helyi gazdaságfejlesztésben, WORKSHOP, Gödöllő

87-92    

„MARGÓ” Felhívás helyi gazdaságfejlesztési esettanulmány készítő versenyen való részvételre

93

A. Nagy Júlia

The role of city promotion in the regeneration of Manchester

94-115

Biczó Gábor

A barnamezős beruházások szociokulturális háttere és jelentősége Észak-Amerikában

116-124   

Abstracts

 

2012. évi IX. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Oana Stănculescu – Stefana A.D. Varvari – Marius Cristea

The competitiveness of companies in northern Transylvania – case study using the global utility theory

 5-19

Marius Cristea – Stefana A.D. Varvari – Benedek József

Pros and cons of foreign direct investments on local economy - A case-study on the Cluj County

20-34

Vicsai Nóra-Csilla

Kolozsvár metropolisz térség idegenforgalma

35-52

Cozma Lujza Tünde

Északnyugat-Erdély helye és szerepe Románia turizmusában

53-65

Nagy Anna

Regionális fejlesztéspolitika Romániában a 2007-2013-as programozási időszak tükrében

66-74

Bajtalan Hunor – Blénessy Gabriella – Deák Attila – Szabó Tamás

A fenntartható Gyergyóért: a Gyergyói Kistérség fejlesztési alternatívái

75-91

Bartók Blanka – Bartha Tamás

Napenergia-hasznosítás szerepe a Hargita megye szétszórt településeinek villamos energia ellátásában

92-99

Nagy Zoltán – Szendi Dóra

Adalékok Miskolc és a Miskolci kistérség demográfiai változásainak vizsgálataihoz a rendszerváltástól napjainkig

100-106

G. Fekete Éva – Lipták Katalin

Kutatás és gyakorlati tapasztalatszerzés a regionális gazdasági szakemberképzésben

107-110   

Nagy Katalin

Kulturális útvonalak Svájcban – egy rendszer, ami működik

111-119

Abstracts

 

2012. évi IX. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

János Pénzes – Gergely Tagai

The potential effects of the “melting” of state borders on the border areas of Hungary

 5-18

Medve-Bálint Gergı és Sara Svensson

A helyi önkormányzatok eurorégiókban való részvétele Közép-Európában

19-32

Jaschitz Mátyás

Együtt vagy szétválasztva? - Kísérletek a két Komárom térszerkezeti súlyának megállapítására

33-42

Bali Lóránt

A horvát-magyar határ menti együttműködés főbb aspektusai és leképeződései Barcs és Zala megye példáján

43-55

Szanyi Szabolcs

A Szatmár-Beregi sík természeti értékei” Tervezet egy nemzetközi bioszféra rezervátum kialakítására

56-64

Egervári Dóra

Határtalan információáramlás? – Az információhoz és dokumentumokhoz való szabad hozzáférés esélye és lehetősége Baranyában és Szlavóniában

65-74

Szilágyi Ferenc

Az Érmellék, mint határ menti kistérség stratégiai értékelése és lehetséges jövőbeli státusza

75-89

Ricz András

A határon átívelő programok hatásai Vajdaság területi fejlıdésére – az ezeken alapuló területi együttműködések továbbfejlesztésének lehetőségei

90-103

Csetnek Tímea Tünde

Kapacitás-és intézményfejlesztés a román-magyar határ menti övezetben

104-109    

Kocziszky György

Románia. Tér, gazdaság, társadalom - Benedek József (szerk.)

110-112

Abstracts

 

2011. VIII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Kocziszky György

Adalékok a regionális gazdasági növekedés és egyensúly kérdéséhez

 5-14

Kovács Levente - Pál Zsolt

A hazai elszámolásforgalom az elmúlt másfél étized tükrében

15-29

Tóthné Szita Klára

Környezeti globalizáció és hazai leképezése

30-37

G.Fekete Éva

A szolidáris és szociális gazdaság elemei a magyarországi helyi gazdaságfejlesztésben

38-56

Dabasi Halász Zsuzsanna

A gazdasági válság hatása 2008-2011 között a munkaerőpiac területi különbségeire hazánkban

57-70

Hegyi-Kéri Ágnes

Az Európa 2020 gazdaságnövekedési stratégia megvalósítása a humán erőforrás tükrében, az Észak-magyarországi régióban

71-79

Nagy Zoltán – Szép Tekla

Egyesült Államok és Kína: világgazdasági pozíciók változása?

80-93

Kuttor Dániel

Az ipari szerkezetváltás területi hatásai a visegrádi országokban

94-103

Benedek József - Kurkó Ibolya

A területi egyenlőtlenségek alakulása és jellemzői Romániában

104-119    

G.Fekete Éva - Kocziszky György

Tizenöt éves a Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézete

120-128

Abstracts

 

2011. VIII. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Tiner Tibor

Az észak-magyarországi régió a változó közép-európai közlekedési térben

 5-17

Győrffy Ildikó

Az elérhetőség szerepe a területi egyenlőtlenségek alakulásában Észak-Magyarország példáján

18-30

Tóth Géza

Haszon alapú elérhetőségi modellek és a valóság

31-37

Bakos István

A regionális versenyképesség növelésére irányuló támogatások felhasználásának tapasztalatai és további lehetőségei az Észak-magyarországi Operatív Programban

38-46

Truckó Máté

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarországi Operatív Programjának útfejlesztései

47-53

Nagy Zoltán

A megyeszékhelyek pozícióinak változása Magyarországon a rendszerváltás után

54-60

Dávid Lóránt - Tóth Géza

A magánszállásadás jelentősége az Észak-Magyarország Régió turizmusában az EU csatlakozás után

61-70

Jéger Gábor

A városi és elővárosi közlekedés lehetőségei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

71-78

G. Fekete Éva – Lipták Katalin

II. LHH Nyári Egyetem Irotán

79-80    

Abstracts

 

2010. VII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Kullmann Ádám – Janza Frigyes – Herczeg Béla

A leghátrányosabb helyzetű kistérségek célzott támogatásának kísérlete, és első tapasztalatai Észak-Magyarországon

 3-20

Lunk Tamás - Wächter Balázs

Tervezési tapasztalatok az LHH térségekben

21-36

Baráthi Ottó

Adalékok Nógrád megye rendszerváltás utáni gazdasági-társadalmi folyamatainak értékeléséhezág

37-51

Margitics György

Észak-magyarországi LHH-s tapasztalatok – regionális ügynökségi nézőpontból

52-57

Lipták Katalin

Hat ábra – hat megállapítás – az Észak-magyarországi régió leghátrányosabb helyzetű (LHH) kistérségeinek munkaerő-piaci helyzete

58-64

Dernei Balázs

Az Észak-magyarországi régió LHH-s kistérségei fejlesztési stratégiáinak összefoglalása - ABAÚJ-HEGYKÖZI KISTÉRSÉG

65-66

Pintér-Kovács Enikő

BÁTONYTERENYEI KISTÉRSÉG

67-68

Béres László

BODROGKÖZI KISTÉRSÉG

69-70

Osgyáni Gábor

EDELÉNYI KISTÉRSÉG

71-72    

Gazsi Péter

ENCSI KISTÉRSÉG

73-74

Majorné Vén Marianna

HEVESI KISTÉRSÉG

75-78

Dr. Oláh Péter

ÓZDI KISTÉRSÉG

79-81

Lunk Tamás

SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG

82-83

Sain Mátyás

SZERENCSI KISTÉRSÉG

84-85

Urbánné Pásztor Edina

SZIKSZÓI KISTÉRSÉG

86-87

Wächter Balázs

TOKAJI KISTÉRSÉG

88-90

Osgyáni Gábor

Nem mondtunk le senkiről az Edelényi kistérségben sem? Az LHH program tervezése az Edelényi kistérségben

91-96

G.Fekete Éva

„A felsőoktatás és a kistérségek partnerségi programja” – a Miskolci Egyetem és a Szikszói kistérség között

97-98

LHH Nyári Egyetem Irotán

99-101

TÉR-ÉRTÉK-FEJLESZTÉS KONFERENCIA

102-103   

Lipták Katalin

Közfoglalkoztatás a Szikszói kistérségben - Alsóvadász

104-109

Piskóti Zsuzsa – Tribik Szilvia

Turizmus a Szikszói kistérségben és szomszédságában

110-112

Szép Tekla

Megújuló energiaforrások hasznosítása a Szikszói kistérségben – Homrogd

113-116

Jéger Gábor

A Cserehát déli részének közlekedése

117-122

Kispataki Csaba

A szikszói kistérség értékleltára

123-127

G.Fekete Éva

Kistérségek – nagy remények? A társadalmi önépítés megújuló formáiról

128-130

Abstracts

 

2010. VII. évfolyam 1. szám - TELJES SZÁM

Lengyel Imre⋅ – Fenyővári Zsolt

Az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régiók versenyképességének főbb mutatói

 3-17

Lukovics Miklós – Kovács Péter – Rittgasszer Imola

A Dél-Alföldi régió és az Észak-Magyarországi régió kistérségeinek versenyképessége

18-26

Péter Zsolt

Kereskedelmi szálláshelyek kihasználtságának vizsgálata, különös tekintettel az Észak-magyarországi és a Dél-alföldi régióra

27-35

Bajmócy Zoltán – Szakálné Kanó Izabella

Innovációs képesség elemzése kistérségi szinten - A Dél-Alföldi és Észak-Magyarországi régiók összevetése

36- 46

Málovics György

Jólétmérés kistérségi szinten.- A Dél-alföldi és Észak-magyarországi régiók összevetése

47-55

Siposné Nándori Eszter

Adalékok a gazdaság teljesítménye és a szegénység közötti kapcsolatrendszer feltárásához

56-70

Abstracts