Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

2017. évi XIV. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Pilhál Zsolt

Válságállónak bizonyult-e az új neoklasszikus szintézis?

 4-25       

Kandrács Csaba

Az Európai Unió pénzügyi felügyeleti hatóságának jövőképe

26-35

Potvorszki Gábor

Regionális szintű beruházások támogatása: hasznos vagy szükséges rossz?

36-55

Lipták Katalin

Települési humán potenciál vizsgálata Magyarországon

55-64

Kocziszky György

Egy tiszta ember, tiszta gondolatai: gondolatok Muzslay István munkásságát bemutató emlékkötet kapcsán

65-66

Lipták Katalin

G.Fekete Éva Nyári Egyetem - beszámoló

67-68

Szendi Dóra

Egyenlőtlen fejlődés Európában: Társadalmi-gazdasági és politikai válaszok a regionális polarizációra

RegPol Conference 2017. Lipcse

69-70

Szendi Dóra

Regionális polarizáció és egyenlőtlen fejlődés Kelet-Közép-Európában: Kihívások az inno-vatív területi politikák számára RSA Central & Eastern Europe Conference 2017. Kolozsvár

71-73         

 

2017. évi XIV. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Katonáné Kovács Judit – Varga Eszter – Nemes Gusztáv

Fókuszban a társadalmi innováció folyamata a magyar vidéken

 6-19       

Hubai László

Beágyazott dilemma: a munkaerő-piaci integrációt segítő társadalmi vállalkozások össze-tett jellegének vizsgálata

20-39

Kiss Julianna

A társadalmi vállalkozások jellemzői Magyarországon - összefoglaló egy nemzetközi kutatás keretében végzett kérdőíves adatfelvétel eredményeiről

40-57

Siposné Nándori Eszter

A szegénység motiváló ereje a társadalmi és szolidáris gazdaságban

58-66

Málovics György – Mihók Barbara – Szentistványi István – Juhász Judi – Méreiné Berki Bog-lárka – Tóth Janka – Nagy Mihály

A szélsőséges egyenlősdi és önjelölt ajtónállók lehetséges hatása az egyetem-közösség együttműködésre

– egy hazai részvételi akciókutatás tapasztalatai

67-76

Bede István Tamás – Szilvási Patrik – Szokol Noémi

FESZOFE Nonprofit Kft. - Esettanulmány a ferencvárosi helyi foglalkoztatás javításáról és a budapesti hajléktalanok reintegrálásáról

77-87

Michalkó Gábor – Ásványi Katalin – Juhász-Dóra Katalin – Jászberényi Melinda

A megújuló energiával összefüggő turizmusfejlesztés Tibolddaróc lakosságának attitűd-vizsgálata tükrében

88-100

Mihály Melinda

Mit értünk társadalmi vállalkozás alatt és miért kutatjuk? – Narratívák a nemzetközi szakirodalomból

101-115

 

2016. évi XIII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Domokos László

Integritás, etikus vezetés és vezetői teljesítmény a közszférában

 4-16  

Pulay Gyula

A közszolgáltatásokkal szembeni elvárások teljesítése szervezeti integritással

17-40

Kocziszky György - Veresné Somosi Mariann

Közszolgáltató szervezetek hatékonyságnövelésének lehetőségei

41-56

Kocziszky György - Tihanyi Katalin

Közszolgálati etika – elvont ismeretek halmaza vagy sürgető gyakorlat?

57-70

Musinszki Zoltán

Pénzügyi mutatókon innen és túl

71-80

Kocziszky György

Jó kormányzás – paradigma váltás az Állami Számvevőszék ellenőrzési gyakorlatában

81-86

Varga Bálint Tamás

Hol húzódnak a jó állam határai? Gondolatok „Az állam piacszervező tevékenysége számvevőszéki ellenőrzése szempontjainak és fókuszterületeinek meghatározásához” c. tanulmány alapján

87-93

Veres János Jenő

Szemléletváltás a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Hatóság gyakorlatában

94-104       

Abstracts

 

 

2016. évi XIII. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Bendek József

Centrum-periféria elméletek

 4-17

Tóth Géza - Nagy Zoltán

Centrum periféria viszonyok Kelet-Közép-Európa térszerkezetében

18-31

Veresné Somosi Mariann–Kocziszky György–Fodorné Stunya Edina

A szegregációk kialakulásának okai és kezelésének lehetőségei Miskolcon

32-56

Ábrám Tibor

Regionális hálózati együttműködés, mint a köznevelési intézményi innovációmenedzsment

és tudásmegosztás egyik módszere

57-63

Boros Lajos - Pál Viktor

A magyarországi orvosmigráció néhány jellemzője

64-72

Kis Krisztián – Tóth Andrea

Az ökoturizmus helyi rendszerének vizsgálata Poroszlón, különös tekintettel a Tisza-tavi Ökocentrum helyi gazdaságfejlesztési szerepének értékelésére

73-91

Hajdó András

Új állam születik? Baszkföld autonómia törekvései

92-104

Hermann Gusztáv Mihály - Zepeczaner Jenő - Elekes Tibor

Udvarhelyszék – a közigazgatás és a közélet története

105-106    

Abstracts

 

 

2015. évi XII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Benedek József - Kocziszky György - Veresné Somosi Mariann - Balaton Károly

Regionális társadalmi innováció generálása szakértői rendszer segítségével

 4-22

Pankucsi Márta

Társadalmi innováció, a szegénység leküzdése és az emberi tőke

23-32

Piskóti István - Dankó László - Nagy Katalin - Szakál Zoltán - Molnár László

Identitás és márka-modellek alkalmazása hátrányos helyzetű kistérségekben

33-48

Tokár-Szadai Ágnes

A társadalmi vállalkozások tanácsadás iránti igényei

49-58

Nagy Zoltán - Tóth Géza - Péter Zsolt - Szendi Dóra - Pál Zsolt - Leskó Anett - Tóthné Kiss Anett

Smart Local Community kezdeményezések lehetőségei vidéki térségekben – Borsod- Abaúj-Zemplén megye három járásának példáján

59-70

Olajos István-Szilágyi János Ede

A rövid ellátási lánc-, mint a támogatott felzárkóztatás esélye Borsod-Abaúj –Zemplén megyei hátrányos helyzetű kistérségeiben

71-82

Szűcsné Markovics Klára - Sasvári Péter

A társadalmi vállalkozások működését akadályozó tényezők, különös tekintettel a finanszírozási nehézségekre

83-93

Piskóti István - Molnár László - Gulyásné Kerekes Rita - Nagy Szabolcs – Dankó László - Karajz Sándor - Bartha Zoltán - Kis-Orloczki Mónika

Termékek piacképessége, márkázása és társadalmi marketing támogatása – a térségi fejlesztés dimenziójában

94-106    

Demsa Andrea-Dobrea Alex-Fleisz Balázs

Cserdi, az innovatív cigányfalu

108-114

Czipczer Tamara - Bordás Gabriella - Murányi Klaudia

Sikeres társadalmi innovációs kezdeményezések megvalósításának lehetősége egy periférikus településen

115-121

Szegedi Krisztina–Fülöp Gyula–Bereczk Ádám

Fogalmi meghatározások, modellek és példák a vállalati társadalmi felelősség és a társadalmi innováció hazai és nemzetközi irodalmából

122-128

G. Fekete Éva-Lipták Katalin-Nagy Katalin

SOLIKON2015: Wandelwoche und Kongress Solidarische Ökonomie und Transformation

129-133

Abstracts

 

 

2015. évi XII. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Marien Anita

A területi identitás magatartási megnyilvánulásai, különös tekintettel a költözési szándékra és annak magyarázatára

 4-16

Dabasi-Halász Zsuzsanna – Hegyi-Kéri Ágnes

„Fel/eltörekvő” generáció migrációja Miskolcon

17-26

Molnár Judit – Gál-Szabó Lajos – Siskáné Szilasi Beáta – Mohos Mária– Dudás Gábor – Vadnai Péter

Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban

27-37

Hegedűs Gábor – Lados Gábor

A remigrációval kapcsolatos európai és magyarországi nemzeti politikák elemzése

38-48

Alpek B. Levente

A munkaerőpiaci-területi mobilitás vizsgálatának új dimenziói, kutatási módszerei és azok alkalmazása

49-58

Bogárdi Tünde

Jövőorientáció-vizsgálat a dél-hevesi fiatalok körében

59-69

Kóródi Tibor – Siskáné Szilasi Beáta

Az Észak-magyarországi túrázók turisztikai mobilitási szokásai

70-78

Dabasi-Halász Zsuzsanna

Egy európai kutatás kezdetén: a MOVE projekt rövid bemutatása

79-81    

Kuttor Dániel

Akadémiai együttműködés a technológiatranszferért a magyar-szlovák-román-ukrán határtérségben

82

G. Fekete Éva

Társadalmi innováció generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

83-84

Turainé Vurom Brigitta - Dabasi-Halász Zsuzsanna

Migráció gazdasági haszna, a hazautalások kérdései a XXI század elején

85-93   

Abstracts

 

2014. évi XI. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Bajmócy Péter

A szuburbanizáció két évtizede Magyarországon

 6-17

Jéger Gábor

Közlekedés(fejlesztés) kistérségekben

18-31

Piskóti István

Innovációvezérelt desztinációmarketing – trendek és teendők

32-44

Sütő László – Dobány Zoltán – Novák Tibor József – Incze József – Rózsa Péter

Antropogén tájak összehasonlító elemzése – esettanulmányok Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből

45-52

Torsten Hauck

A kibocsátás kereskedelem elméleti és gyakorlati vetülete

53-64

Mika János – Csabai Edina – Kovács Attila – Rázsi András –Wantuchné Dobi Ildikó

Nap- és szélenergia potenciál becslés Eger térségében

65-74

Szalontai Lajos

Szolárkataszter – egy eszköz a kistérségi/járási napenergia hasznosítás arányának növelésére

75-82

Lipták Katalin – Tóth Zsolt – Veres Laura

Térszerkezeti változások kistérségi és települési szinten a rendszerváltás óta

83-89

Zsombori Zsolt

Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KKV-k aktuális hitellehetőségei és preferenciái – egy kérdőíves kutatás eredményei

90-105    

Dr.G.Fekete Éva – Dr. Lipták Katalin

Beszámoló a MARGÓ esettanulmány készítő versenyről

106-107

Kápolnai Zsombor - Nagy-Göde Gergő - Tornay Dávid

Nagybörzsöny

108-115

Lipták Katalin – Varga Ágnes

Beszámoló az V. „Periféria” (LHH) Nyári Egyetemről

116-117   

Elekes Tibor - Gyenizse Péter

A földrajzi tényezık és a közigazgatás kapcsolatrendszere Erdélyben

118-126

Buday-Malik Adrienn

Élethosszig tartó tanulás és kereslet-vezérelt képzési programok - szakképzés az Egyesült Királyságban

127-136

Abstracts

 

2014. évi XI. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Kocsis Zsolt

Magyarország településhálózata

 3-12

Gyenizse Péter – Bognár Zita – Elekes Tibor

Miskolc lakott területének minősítése geoinformatikai módszerrel

13-24

Nádasi Ildikó

Kiútprogram és közfoglalkoztatás egy Miskolc környéki kistelepülésen

25-40

Gulyásné Kerekes Rita

Abaúj civil szervezeteinek kommunikációs kihívásai

41-51

Tőzsér Anett – Taralik Krisztina – Kurcsinka Tamásné - Baranyi Aranka

A Hevesi kistérség gazdaságfejlesztési képessége és lehetősége

52-62

Némediné Kollár Kitti - Káposzta József

Területi hátrányok az Ózdi kistérségben

63-70

Babják Boglárka

Telepfelszámolás Kázsmárkon

71-78

MARGÓ Esettanulmány-készítő Verseny 2013/ősz

79-80

Visnyovszky Gergely - Asztalos Gergely - Dudás Péter

A gyógynövény ágazat jelentősége a helyi gazdaságfejlesztésben - Bükkszentkereszt példáján

81-87    

III. Országos Városmarketing Verseny

88-90

Barta Eszter - Mustos Dániel - Tahi Zoltán

Szikszó gazdaságfejlesztési koncepciója

91-96

V. „Periféria” (LHH) Nyári Egyetem

97  

Erős Adrienn

Bartha Zoltán – Sáfrányné Gubik Andrea – Tóthné Szita Klára: Intézményi megoldások, fejlődési modellek

98-100

Abstracts