Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

2022. évi XIX. évfolyam 4. szám - TELJES LAPSZÁM

Ladislav Suhányi – Alžbeta Suhányiová – Eszter Siposné Nándori – Katalin Lipták

Developments in employment during the COVID-19 pandemic in Slovakia

 5-19

Gyula Ocskay – Martín Guillermo-Ramírez – Eduardo Medeiros – Jean Peyrony

Post-COVID symptoms in EU cross-border cooperation

20-33

Dóra Szendi – György Kocziszky

Changes in the social and technological innovation potential of the Visegrad (V4) regions (2001–2019)

34-47

Dóra Szendi – Ágnes Sárosi-Blága

Impact of the COVID-19 pandemic on smart city performance in Europe

48-60

Henriett Emese Jeneiné Gerő – Péter Bakonyi

The role of guarantee organisations in crisis management

61-75

Tamás Sikos T. – Dóra Molnár – András Kovács

The impact of COVID-19 pandemic on the retail sector – Policy-strategy-innovation

76-85

Oleksandra Kosenko

Marketing means of information dissemination as a tool of information warfare

86-94

Orosz Dániel

Bakk, Miklós – Süli-Zakar, István – Szilágyi, Ferenc (2019): Partium – Borders, Ethnic Groups and Territorial Development

95-96

 

2022. évi XIX. évfolyam 3. szám - TELJES LAPSZÁM

Beluszky Pál

Rendhagyó városok a Hegyalján

 5-13

Rechnitzer János

Néhány iránymutatás Kelet- és Közép-Európa nagyvárosainak tanulmányozásához

14-26

Kozma Gábor

A helyi önkormányzatok helyi adó kivetési gyakorlatának vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplénmegyében 1997-ben és 2020-ban

27-39

Gál Zoltán

A pécsi városrégió innovációs rendszere: a tudásalapú fejlesztések korlátai a periférián

40-55

Piotr Raźniak – Sławomir Dorocki – Anna Winiarczyk-Raźniak – Csomós György

A városok globális irányítás és ellenőrzés funkciójának változása 2006 és 2018 között: endogén fejlődés és relokáció

56-69

Varga Krisztina

Részvételen alapuló társadalmi innováció Encs városban

70-83

Nagy Zoltán – Tóth Géza – Szép Tekla

A magyarországi városok rezilienciájának vizsgálata

84-99

Gábor Brigitta

Az intelligens közlekedési rendszerek szerepe az okos városok fejlesztésében

100-116

Orosz Dániel

Nemes Nagy József – Pálné Kovács Ilona (szerk.) (2022): A regionalizmus az elmélettől a gyakorlatig Illés Ivánra emlékezve 80. születésnapja alkalmából

117-119      

 

2022. évi XIX. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Biró A. Zoltán

Székelyföldi térség – vidékkutatási kihívás

 5-18 

Oláh Sándor

Rurális vállalkozások indulása a rendszerváltás után

19-29

Biró A. Zoltán - Sárosi-Blága Ágnes - Székely Kinga Katalin - Szász Mária-Magdolna - Nagy-Menyhárt Szidónia - Kovács Ottília-Enikő

Új vállalkozási modellek vidéki környezetben az új vidékfejlesztési paradigma kontextusában

30-40

Tamás László

A székelyföldi erdővagyon és erdőgazdálkodás mint endogén erőforrás

41-53

Székely Kinga Katalin – Biró A. Zoltán

Rurális identitás és turizmus – vállalkozók szemszögéből

54-66

Bodó Julianna

Háztartás – megélhetés – munkamigráció

67-79

Sárosi-Blága Ágnes

Agrártevékenységre alapozó, alternatív közösségszerveződési forma vidéki térségben

80-89

Kovács Judit-Tünde

Agrárvállalkozások létrehozását és működését meghatározó külső tényezők

90-100

Szász Mária-Magdolna

Vidéki agrárvállalkozók tudásszerzési gyakorlata

101-109   

Sebestyén Ágnes

Esettanulmány az utódlás székelyföldi sajátosságairól: fiatal gazdák szerepe a családi farmgazdaságokban

110-119

Sarány Orsolya

A média a gazdaságról. Elemzés egy regionális napilap példáján

120-127

Sárosi-Blága Ágnes

Vidékkutatás új megközelítésben

128-131

Kovács Judit-Tünde

Lassú innovációk periférikus térségekben

132-135 

Bagoly Anabella

Biró A. Zoltán – Tamás László (szerk.) (2021): KÖZÖSSÉGI VAGYON – KÖZÖSSÉGI SZEREP. Székelyföldi erdőgazdálkodás – szempontok, tények, lehetőségek. Státus Kiadó, Csíkszereda

136-137            

Radu Andrea

Biró A. Zoltán – Magyar Ferenc (szerk.) (2020): SZAKTANÁCSADÁS – AGRÁRIUM – INNOVÁCIÓ. Tudástranszfer, tudáskontextus a székelyföldi térségben. Pro Agricultura Hargitae Universitas Alapítvány, Státus Kiadó, Csíkszereda

138-140

 

2022. évi XIX. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Tóth Géza - Varga Krisztina

A társadalmi innováció és a versenyképesség közti kapcsolat vizsgálata az Abaúji térségben

 4-19 

Pénzes János

A hazai periférikus települések csoportosítása társadalmi-gazdasági jellemzőik alapján

20-32

Jeneiné Gerő Henriett Emese

A tőkepiaci és az egészségügyi válság összehasonlítása, kkv-kat érintő válságkezelő intézkedések

33-47

Molnár Tamás – Dániel Zoltán András

Válságok a hazai munkaerőpiacon – regionális aspektusból

48-57

Greutter Zoltán – Greutter-Gregus Éva – Hajdú Dávid

Szakmai képzéseken résztvevő nappali tagozatos tanulók jövőbeni tervei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

58-65

Lipták Katalin – Siposné Nándori Eszter – Suhányiová Alžbeta – Suhányi Ladislav

Önkormányzati vélemények a közfoglalkoztatásról Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

66-76

Árvai Andrea – Bogárdi Tünde

Generációk a segélyezés csapdájában - Az ózdi járásban végzett kérdőíves felmérések eredményei

77-87

Molnár László – Lipták Katalin

A nyersanyag szektor munkaerőpiaci elvárásai az észak-magyarországi régióban a 2020-as gazdásági válság idején

88-98

Mezei Katalin – Gombkötő Nóra

A COVID-19 hatása a hazai élelmiszergazdaságra

99-110

Szabó Szilvia

Az attitűd idegennyelv-tanulási szándékot befolyásoló hatásának elemzése

111-121

Schuchmann Júlia

A magyar középvárosok társadalmi kihívásai. Eger egy „élhető” középváros

122-134

Forman Balázs

Oroszország válaszúton

135-147

Elekes Tibor – Gyenizse Péter

A természetföldrajzi tényezők szerepe Székelyföld gazdaságában

148-158 

Harangozó Zsolt

A társadalmi innováció jelentősége a vidékfejlesztésben

159-175

Bodnár Gábor

Lengyel Imre: Regionális és városgazdaságtan

176-177    

 

2021. évi XVIII. évfolyam 3. szám - TELJES LAPSZÁM

Benedek József

Fenntartható fejlődés: banális metaforától korunk meghatározó területfejlesztési paradigmájáig

 4-14   

Szép Tekla – Szlávik János – Michael Carnegie LaBelle

A fenntartható fejlődési célok alakulása a feltörekvő Európában: konvergencia vagy divergencia

15-35

Szilágyi-Csüllög Mónika – Dancsik Adél – Kiss Orhidea

„A divat egy korszak lenyomata” - A fenntartható divat fogyasztói elfogadása a COVID-19 járvány után

36-63

Nagy Zsuzsanna

Divatos mese, a divat fenntartható fejlődésének valóságáról

64-76

Harazin Piroska – Péterné Baranyi Rita – Kósi Kálmán

Kihívások a korszerű vállalati hulladékgazdálkodásban: hulladékmenedzsment az ipari gyakorlatban

77-91

Fehér Zsuzsanna – Ásványi Katalin – Jászberényi Melinda

Fenntartható múzeumok az európai régiókban

92-102

Csehné Papp Imola – Nagy Csenge – Karácsony Péter

Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a fenntartható fejlődésben

103-112

Kovács Antal Ferenc

Roger Scruton: Zöld Filozófia, Hogyan gondolkozzunk felelősen a bolygónkról?

113-114

 

2021. évi XVIII. évfolyam 2. szám - TELJES LAPSZÁM

Jarosław Jańczak

Cross-border cooperation across Polish borders: Thirty Years of cross-border Eldorado?

 5-14   

Artur Bohač

State borders and cross-border cooperation in Czechia in the post-communist era: Trends and developments

15-23

Martin Lačný

Perceptions on cross-border cooperation in the Slovak-Ukrainian borderlands

24-34

Elena Grad-Rusu

Exploring cross-border cooperation in Eastern Europe: What kind of initiatives have developed in the Romanian-Hungarian border area?

35-43

Volodymyr Ustymenko – Alevtyna Sanchenko

Ukraine’s experience and prospects of cross-border cooperation: Legal and economic parameters in the light of sustainable development

44-53

Melinda Benczi – Gyula Ocskay

The evolution of cross-border cooperation in Hungary

54-67

Anthony Soares

Eduardo Medeiros (ed.) (2021): Territorial Impact Assessment. Springer, Cham

68-72

Martin Guillermo Ramirez

Gyula Ocskay (ed.) (2020): 15 years of the EGTCs. Lessons learnt and future perspectives. Central European Services for Cross-Border Initiatives, Budapest

73-75

Dóra Szendi

György Kocziszky (ed) (2021): Northern Hungary

76-78          

Abstracts

 

 

2021. évi XVIII. évfolyam 1. szám - TELJES LAPSZÁM

Benedek József

Regionális egyenlőtlenség és gazdasági felzárkózás. Magyarországi és romániai régiók összehasonlító vizsgálata

 4-14 

Hajdú Zoltán

Az állami beavatkozások szerepe a centrum-periféria viszonyrendszer formálásában Baranya megyében az államszocialista korszakban (1949-1990)

15-26

Hajdú Dávid

A koronavírus hatása a munkanélküliségre és az álláskeresőknek szóló képzésekre Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

27-37

Győri Tímea

Az álláskeresők iskolai végzettség szerinti koncentrációjának vizsgálata a XXI. század gazdasági recesszióinak kezdetén

38-48

Lipcsei József - Kárász Katalin

Changes of Agricultural Farm Enterprises in the EU27 and Northern Hungary

49-57

Járdány Krisztián

Borászati üzemfejlesztési támogatások területi megoszlásának vizsgálata Magyarországon 2014-2020 között

58-71

Langár Bence

A kockázati tőkealapok befektetéseinek hatása a tőzsdére bevezetett portfólió cégeik felvásárlási aktivitására

72-79

Lőrincz Katalin - Sasné Grósz Annamária - Kántor Szilvia

A Pannon Egyetem közösségének életminősége és helyhez kötődése a Veszprém-Balaton2023 projekt tükrében

80-89

Siposné Nándori Eszter

A szegénység szubjektív értelmezésének sajátosságai Borsod-Abaúj-Zemplén megyében

90-97

Tokár-Szadai Ágnes

Társadalmi vállalkozások tanácsadási igényének változása Északkelet-Magyarországon 2015 és 2020 között

98-109

Nagy Szabolcs - Hajdu Gergő

The relationship between content marketing and the traditional marketing communication tools

110-119

Tóth Dávid - Miskolczi Márk - Jászberényi Melinda - Bakucz Lilla

Security and sustainability aspects at European airports by the Y and Z generations

120-133

Vanyúr Blanka

Az overtourism jelenségének vizsgálata Budapest példáján

134-142 

Grüman Róbert – Csongor

Szállásmegosztó platformok önkormányzati szabályozásának kihívásai Erdélyben

143-151

Nagy Zoltán

Beluszky Pál - Sikos T. Tamás (2020): Városi szerepkör, városi rang.

152-153    

Abstracts

 

 

2021. évi XVIII. évfolyam különszám - TELJES LAPSZÁM

Faludi Tamás

Az ostorcsapás-effektus mérése, illetve hatásának csökkentésére alkalmazható menedzsment megoldások

 4-15         

Varga Krisztina

A lokális szintű társadalmi innovációs folyamat mérési kihívásai

16-34

Metszősy Gabriella

Társadalmi innovációhoz kapcsolódó döntések jellemzői és elemzési lehetőségei

35-48

Tóthné Kiss Anett - Tóth Zoltán

Az észak-magyarországi vállalatok innovációs tevékenységének vizsgálata, fókuszálva az információáramlásra és az együttműködésre

49-60

Kucsma Daniella

Egészségügyi szervezetek teljesítménymenedzsmentjének alapjai

61-70

Takácsné Papp Adrienn

Borsod-Abaúj-Zemplén megye lehetőségei és kihívásai az energiaátmenetben

71-84

Andráskó Dóra Diána

Analysis of factors hindering the adoption of Corporate Social Responsibility activities in Hungary based on the results of Hungarian empirical researches

85-93

Stefanovits Viktória - Nagy Zoltán

Német nagyvállalatok magyar gépjárműiparban betöltött szerepének vizsgálata

94-104

Nagy Stella - Nagy Zoltán

Okos közlekedési fejlesztés a miskolci autóbusz menetrend példáján keresztül

105-115

Szemán Judit - Pleszkó Renáta

Tőkeszerkezeti kérdések a magyarországi vállalatok esetén 2015-2018 között

116-125

Musinszki Zoltán- Nácsa Csaba

Kontroller feladatok és kompetenciák – egy munkaerőpiaci felmérés eredményei

126-135

Molnár László - Kovácsné Havelant Kinga

Digitális kompteneciák a Z-generációban

136-146

Nagy Szabolcs - Hajdú Noémi - Polonkai Ádám

Az egyetemisták önkénteskedéssel kapcsolatos motivációi

147-155 

Lipták Katalin - Jobbágy Fanny

A szociális gazdasági szektor elemzése a Szimbiózis Alapítvány példáján keresztül

156-165

Abstracts