Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.
 

Szerzőink figyelmébe

Tanulmányaink lektoráltak. A Szerkesztőség kéziratot nem őriz meg; fenntartja magának a jogát, hogy a tanulmány megjelenéséről dönt!

 A szerkesztőség kéri a szerzőket, vegyék figyelembe az alábbi szempontokat:

Terjedelem, kiegészítések:

 • A „Tanulmány” rovatban maximálisan 35.000, a többi rovatokban maximálisan 18.000 karakter terjedelmű tanulmány közölhető.
 • A tanulmány elejére öt soros összefoglalót kérünk, valamint 3-5 kulcsszó megnevezését és JEL-kód meghatározását.
 • A tanulmányokat e-mailben várjuk (MS WORD bármelyik változatában lementve).
 • Kb. 10-15 sorban rövid összefoglalót kérünk a tanulmányról angolul, a tanulmány angol címével együtt,  valamint a cikkben szereplő ábrák és táblázatok címét is kérjük angolul.
 • Kérjük a szerző adatainak megadását az alábbiak szerint: név, tudományos fokozat, beosztás, munkahely


Szöveg formázása:

 • Oldalméret: JIS B5 – 18,2 x 25,7 cm.
 • Margók: fent: 2,22, alul: 2,5, balról: 2,5, jobbról: 2 cm; fejléc és lábléc: 1,25 cm.
 • Betűtípus és betűméret: Times New Roman 10-es, a jegyzetek 9-es betűmérettel.
 • Bekezdések: cím után nincs behúzás, egyébként 0,7 cm, a bekezdések között sorkihagyás nincs.
 • Címek: stílusbeállítás nélkül, fő cím és a fejezetek címek vastag, az alfejezetek címei vastag és dőlt betűtípussal.
 • Szövegközi kiemelések: szimpla dőlt betűtípussal.


Ábrák, táblázatok:

 • Terjedelmi okok miatt kérjük, hogy egy tanulmányban legfeljebb 4-5 ábra szerepeljen.
 • Az ábrákat (pl.: térképek, diagramok, rajzok, fényképek) és táblázatokat megfelelően formázva a szövegbe építve kérjük elküldeni. A fénymásolással, szkenneléssel készült ábrákat nem tudjuk elfogadni, mert a nyomda számára nem megfelelő a minőségük. Színes ábrák közlésére sincs módunk. Mindenképpen szükséges az ábrák és táblázatok külön számozása (pl.: 1. ábra; 2. ábra; 1. táblázat; 2. táblázat), s hivatkozásuk pontos feltüntetése a szövegközben, zárójelben, döntve: (1. ábra) vagy (1. táblázat).
 • Az ábra címét az ábra alatt, középen elhelyezve, a táblázatok címét a táblázat fölött középre igazítva kérjük elhelyezni. Az ábrák és táblázatok alatt fel kell tüntetni a forrást is. Ha saját készítésű az ábra, akkor a „Forrás: Saját szerkesztés, ill. Saját számítás.” megnevezést kell használni.


Irodalmi hivatkozások, jegyzetek:

 • Az irodalmi hivatkozásokat minden esetben kérjük feltüntetni, a szerző vezetéknevét és a kiadását évét zárójelbe téve. Pl.: (Conti 1993). Pontos idézetnél az oldalszám is szükséges. Pl.: (Conti 1993, 76) vagy (Conti 1993, 76-86). A hivatkozások ne lábjegyzetként, hanem csak a fent leírt formában kerüljenek a szövegbe.
 • Az irodalomjegyzékben csak olyan tételek szerepeljenek, amelyekre a szövegközben hivatkozás található, s minden meghivatkozott irodalmat feltétlenül fel kell tüntetni az irodalomjegyzékben.
 • A jegyzeteket kérjük lábjegyzetben, számozott formában elhelyezni. A jegyzetek a főszöveg kiegészítéseit tartalmazzák, ne legyen bennük pl. ábramagyarázat, hivatkozás.
 • A szöveg után kérjük beírni az irodalomjegyzéket, a következő alapformákban:
 • Könyv: szerző (megjelenés éve) A mű címe, a kiadó neve, a kiadás helye.
 • Folyóirat: szerző(k) (a megjelenés éve). A cikk címe. A folyóirat neve (Az évfolyam sorszáma) a szám sorszáma. pp a cikk kezdő és befejező oldalszáma.
 • Gyűjteményes kötetben szereplő cikk: szerző(k) (a megjelenés éve) A cikk címe. In: A gyűjteményes kötet címe.(szerk. vagy ed(s): szerkesztő(k) neve) a kiadó neve, a kiadás helye, pp. a hivatkozott írásmű kezdő és befejező oldalszáma.

Példák:

 • Cronauge, U. (1992): Kommunale Unternehmen. Erich Schmidt Verlag, Berlin.
 • Alchian, A. - Demsetz, II. (1972): Production, information costs and economic organisation. America Economic Review (XII.) 2. pp 775-795.
 • Péteri G. (1991): Az önkormányzatok és oktatási intézményeinek viszonya, finanszírozási kérdések. In: Önkormányzat és iskola. (szerk.: Kozma T.) Oktatáskutató Intézet, Budapest, pp. 122-154.


Köszönjük !